ეროვნული კონფერენციის პროგრამა

პროექტი „ჯაჭვური რეაქცია“

15 მარტი, 2014 წელი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11.00 – 11.30 პროექტი „ჯაჭვური რეაქცია“ მარიკა კაპანაძე
11.30 – 12.00 „მწვანე ნათება“ ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა, თბილისი
12.00 – 12.30 „მცენარეები კოსმოსში“ სკოლა „მწიგნობართუხუცესი“, თბილისი
12.30 – 13.00 „მწვანე ნათება“ პირველი საჯარო სკოლა, თელავი
13.00 – 14.00 შესვენება
14.00 – 14.30 „მცენარეები კოსმოსში“ „ქართული სკოლა“, ქუთაისი
14.30 – 15.00 „მწვანე ნათება“ მეთორმეტე  საჯარო სკოლა, გორი
15.00 – 15.30 „მცენარეები კოსმოსში“ ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა, თბილისი
15.30 – 16.00 „მცენარეები კოსმოსში“ მეთორმეტე  საჯარო სკოლა, გორი
16.00 – 17.00 სტენდური მოხსენებები
17.00 – 17.30 კონფერენციის დასკვნითი ნაწილი

 

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no [321278]