მასწავლებლის გზამკვლევი

photo_1

კვლევაზე დაფუძნებული პროექტები

მწვანე განათება
მწვანე ნათება

მცენარეები კოსმოში
მცენარეები კოსმოში

5_greenheating
მწვანე გათბობა

8_Outofsight
თვალი თვალს რომ მოშორდება, გული გადასხვაფერდება
გამოვკვებოთ მსოფლიო
გამოვკვებოთ მსოფლიო